İnsanların çoğu 50 yaşından sonra yaşlandığına inanmaktadır. Biz, bunun aksini iddia

ediyor yaşlılığın bir tutum meselesi olduğunu söylüyoruz. Amacımız ömür boyu öğrenerek

aktif, sağlıklı ve başarılı yaşlanan insanların çoğalmasını sağlamaktır.

Bu hedef doğrultusunda “50+ Aktif” başlığı altında yeni bir hizmeti hayata geçirdik.

Cumartesi günleri yarım günlük “nöroloji, estetik, beslenme, diyetetik ve bağışıklama”

derslerini alan öğrencilerimiz hafta içi “etkili iletişim, beden dili ve biyoloji” gibi Sosyal

Bilimler derslerinin yanı sıra “herkes için spor, resim ve işaret dili” seçmeli derslerle

öğrenimine devam etmektedir.