Kampüsler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

60+ Tazelenme Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü programımıza 2019 yılında katılmıştır ve hâlen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içerisinde eğitim vermeye devam etmektedir.

Kampüsle İletişim

Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Telefon: 0 248 233 30 81

E Posta:

İnternet Sitesi: www.mehmetakif.edu.tr/

Yürütücü & Koordinatör

Doç. Dr. Cem Ergun

2002 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Ergun, yüksek lisansını 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Songül Sallan Gül danışmanlığında “Yoksulluk ve Enformel Sektör: Çöp Toplayıcıları Örneği (Isparta-İzmir Karşılaştırması)” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktorasını ise aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hüseyin Gül danışmanlığında “Kentsel Dönüşüme Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği” başlıklı tez ile 2011 yılında tamamlamıştır. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ergun’un, kent sosyolojisi,  kentsel yoksulluk, sosyal dışlanma, kentsel dönüşüm, yaşlılık ve sosyal devletin dönüşümü gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.