Image module

TazeKuvvet Nedir?

Yaşlılardan, evde çıkamayan ileri yaşlılara gönüllü destek ve refakat hizmetleri.

Yaşlılığa klişeler tutkal gibi yapışmıştır. Yaşlı insana bakanlar onda noksanlıkları, kayıpları ve çelimsizliği aramaktadır. Yaşlıların diğer fertlerle toplumun eşdeğerli üyeleri ve yaşlılığın potansiyellerle dolu yaşam dönemi olduğu algılanamamaktadır. Klişelere ve stereo tiplemelere karşı en iyi savunma ise yanlış olduklarının kanıtlarını ortaya koymaktır. Bireysel, toplumsal ve sürdürülebilir sorumlulukları bir araya getirerek TazeKuvvet projesini hayata geçirdik. Bu üç sorumluluk türünün bir bütün olarak bireyi üst düzeyde teşvik eden, onu hayata bağlayan potansiyelleri bu projede topluma yansıtıyoruz. Objektif yaşam koşulları ve bu koşullarda ortaya çıkan sübjektif yaşantıları kısıtlanmış, yaşam memnuniyeti azalmış, hatta birçoğu yaşamından bezmiş olan yaşlı vatandaşımıza, projemizle destek oluyor ve onların kendi yaşamında yeni anlamlar keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Toplumsal sorumluluk ve kalıcı sorumluluk üstlenebilecek durumdaki yaşlıları, diğer yaşlılara yardımcı olmaya, onların yaşam kalitesini yükseltmelerine angaje olmalarını sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk üstlenen yaşlıların ve budan kaynaklanan yardımlardan, desteklerden ve hizmetlerden yararlanan yaşlıların kendilerini daha değerli görmelerini desteklemiş oluyoruz ve yaşlılarda “bana hala ihtiyaç var” duygusunun ortaya çıkmasını sağlıyoruz. TazeKuvvet projesinde yaşlılar, ihtiyaç sahibi yaşlılara gönüllü hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin türü hizmetlerden yararlanmak isteyen yaşlının ihtiyaçlarına bağlıdır. Örneğin yemek pişirme, ev temizliği, sohbet, gezintiye çıkmak, doktora götürmek, ilaçlarını vaktinde almasını sağlamak, dertlerini dinlemek, dini sohbet ve diğerleri.

Yaşlanma ve Yaşlılık

20. Yüzyılın başlarından itibaren önce endüstri ülkelerinde gözlemlenen, bugün dünyayı saran (Wahl, Heyl 2004) yaşlanma, aynı da dört-beş kuşağın bir arada yaşadığı toplumların yaygınlaşmasına yol açmıştır. Türkiye’de bu kadar çok yaşlının bir arada yaşadığı hiçbir dönem olmadı, ama bu sadece bugün geçerlidir. 65 yaş ve üzeri nüfus hızla çoğalmaktadır. 2012-2016 yılları arasında yaşlı nüfus %17,1 çoğalmıştır. Yaşlıların toplam nüfustaki oranı 2012’de %7,1 iken 2016 yılında %8,2’e yükselmiştir (TÜİK 2017). Gelecekte daha da fazla yaşlının bir arada yaşadığı bir toplum olacağız. Yaşlanmanın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarında cereyan eden süreçlerinden birey ve toplum etkilenmektedir.