Image module

TazeDestek

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gönüllü hizmet imkanı!
Image module

TazeLab

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri üretim ve Ar-Ge 'de rol oynuyor!
Image module

TazeKuvvet

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sağlıklarını ve zindeliklerini kullanıyor!
Image module

TazeHızır

50+ ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri kendi bünyelerinde “TazeHızır” adını verdikleri dayanışma sürecini gerçekleştiriyor !

Çıkış Noktamız

BİREYSEL SORUMLULUK: Yaşlıların içinde birçoğu sağlıklı ve zindedir. Bu yaşlılar bireysel ve toplumsal sorumluluk üstlenebilecek yetenektedir. Bireysel sorumluluktan, yaşamını kendi kriterleriyle belirlediği “iyi yaşam” kavramına göre yapılandırma yeteneğini anlıyoruz. Bu yeteneklerini sadece kendisi için değil, aynı zamanda sosyal çevresini ve toplumu desteklemesini teşvik ediyoruz.

TOPLUMSAL SORUMLULUK: Toplumsal sorumluluktan empati yeteneğini, kendisini başkasının yerine koyabilme yeteneğini, anlıyoruz. Yaşlıların çoğunda bu yeteneğin mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu yaşlıların bireysel ve toplumsal sorumluluk yeteneklerinde gizli kalmış, açığa çıkmayı bekleyen potansiyellerinden diğer yaşlıların yanı sıra, kurum ve kuruluşların da faydalanmalarını istiyor ve yaşlıları bu açıdan teşvik ediyor ve destekliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SORUMLULUK: Sürdürülebilir sorumluluktan bireyin kendi hayatıyla ilişkili karar ve eylemlerinde sorumluluk üstlenirken, diğer taraftan gençlerin haklarını dikkate alma yeteneğini anlıyoruz.

Gerontoloji – Yaşlanmanın Bilimi

“Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılığın bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin tarifi, açıklaması ve modifikasyonu ile ilgilenmektedir. Yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı yapılandıran çevreler ve sosyal kurumlar da buna dâhildir.” (Baltes ve Baltes 1992, s.8)