50+ ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri kendi bünyelerinde “TazeHızır” adını verdikleri dayanışma sürecini gerçekleştirmektedir. Öğrenciler, kendilerinin veya herhangi bir yakınlarının hastalık ve cenaze gibi yardıma ihtiyaç duydukları zamanlarda “TazeHızır” ekibinden gerekli olan her türlü yardımı talep edebileceklerdir. “TazeHızır” ekibinin hedefi ve amacı, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin her türlü problem ve sorunlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çabalamaktır.

Örnek olarak; hastanede refakatçisi olmayan öğrencilere refakat edilmesi veya cenaze işlemlerinde gerekli her türlü desteğin sağlanması, bu sayede güçlü bir sosyal ilişki ağının kurulması “TazeHızır” ekibinin hedefleri ve amaçları arasındadır.